Regel gruppe

Om det skulle oppstå twister, provisorisk kasting eller annet, så har vi opprettet en regelgruppe for dette.

Gruppen består av:
Jarle Levin Bærøy
Erik Hammer Staalesen
Lars Somby

 

Vi bør kontaktes mellom rundene før dere leverer inn scorekortene!