Oppdaterte hull kontra caddybook!

Her er en liste over endringer som er blitt innført.

Dato: 15.04.2018

Hull 1: Om en bommer på mando treet i svingen føre kurv, så er det nå en DZ oppe på haugen mot utkast til hull 2.

Hull 2: Ob over steingaard ved kurv.

Hull 3: I forkant av kurv er det nå blitt innført en halvsirkel som er markert som OB.

Hull 10: Om en nå går ut på venstre side av muren så spilles det som Hazard. Grensen er også blitt flyttet fra steinmur til skillet mellom gress/grus.

Hull 11: Det som tidligere var OB på høyreside, blir nå definert som mando bom.

Nye hull 12: OB over gjerdet. (er/kommer til å bli markert med en hvit snor)

Nye hull 13: OB over gjerdet (er/kommer til å bli markert med en hvit snor). Mando høyre for treet nede i svingen. Det er ikke dedikert noe DZ, grunnet en vil bli definert som OB helt fram til eventuelt disken ligger i safe område. En vil da kunne kalle det mando bom.

Hull 17: (Gamle hull 14) Her er det markert en linje fra mando treet. Den linjen er en mando linje.

Hull 18: (Gamle hull 15) Mando linjen på hull 17, er Ob linje for hull 18.

PS: Det vil komme mer endringer etterhvert.